Lind Skole

Billedet på sidehoved

Kære forældre til busberettigede børn

 

Teknik - og Miljøudvalget har besluttet, at skolebuskørsel på de åbne lokale ruter skal være med 0 takst, dvs. det skal være gratis som skoleelev at benytte bussen.

 

Når der tales om gratis skolebuskørsel skelnes der mellem skolebusruter og lokale ruter - og det er KUN skolebusruterne, der gøres gratis at benytte som skoleelev i Herning Kommune.

 

Skolebusruter

Der er her tale om de busser der er sat ind for at varetage skolebuskørslen. Disse busser/ruter vil fremover være gratis, hvilket betyder at der ikke skal benyttes buskort. Køreplanen for skolebuskørsel på "skolebusruterne" planlægges fortsat ud fra de kørselsberettigede elever. Kriterierne for om en elev er kørselsberettiget eller ej er:

 

· 0. - 3. klasse over 2,5 km

· 4. - 6. klasse over 5 km

· 7. - 9. klasse over 6 km

· 10. klasse over 10 km

· Eleverne må ikke krydse eller færdes langs en erklæret trafikfarlig vej. Er eneste mulige og hensigtsmæssige vej til skole via trafikfarlig vej, da er eleven kørselsberettiget. Vær opmærksom på, at idet "skolebusserne" gøres gratis, da vil der ikke være mulighed for omstigning til bybusruterne, øvrige lokale og regionale ruter, med mindre der købes en billet til den videre rejse.

 

Opsummering: Alle kørselsberettigede elever der benytter andre

busser/ruter end skolebusruterne, skal have buskort som tidligere.