Lind Skole

Billedet på sidehoved

Præsentation af skolen

 

Lind Skole er en 3 sporet skole fra 0.-6. årgang og fra 7.-9. årgang er skolen linjeopdelt i komminikation & designteknologi, naturvidenskab & sundhed, samen en international kultur linje. Skolen har i alt 32 klasser. På Lind Skole er vi ca. 680 elever og 70 medarbejdere.

I indskolingen fra 0.-3. årgang arbejder vi tæt sammen med Børneoasen. På skolen har vi børn fra 0.-2. kl. i Børnegalaksen.

Lind Skole optager elever fra Arnborg Skole og Højgaardskolen efter 6. kl.

I de ældste klasser fra 7.-9. årgang er skolen opdelt i linjer. Vi har tre linjer, som arbejder på at skabe og udvikle kvalitative- og motivationsfremmende læringsmiljøer for vore ældste elever. Lind Skole ønsker at skolehverdagen, slår dørene op til verden, indretter læringsmiljøet så det giver stor mening for eleverne og giver plads til praksis, kreativitet og innovation.

 

På Lind Skole har vi fokus på digitale læringsmidler, entreprenørskab i undervisningen og faglig læsning. Vi arbejder målrettet med at sikre vore elever optimale forhold for trivsel og læring samt skabe gode resultater.

I de ældste klasser har eleverne mulighed for at få udleveret en bærbar PC til skolebrug. Det betyder selvfølgelig, at der er meget fokus på brugen af PC som en vigtig del af elevernes læring.

Lind Skole er LP-skole. Det betyder, at vi arbejder systemisk med udgangspunkt i LP-modellen. Det er ikke en pædagogisk metode eller arbejdsmetode, som skal anvendes direkte i undervisningen. Modellen handler om, at lærere og pædagoger reflekterer over – i et kollegialt samarbejde, og gennemføre undervisningen på den bedst mulige måde for eleverne. Modellen skal anvendes af lærere og pædagoger for at finde frem til hensigtsmæssige pædagogiske tiltag på de udfordringer, som findes i skolehverdagen. Det er en model til pædagogisk analyse, hvor hensigten er at få en forståelse for de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds- og læringsproblemer i skolen.

 

Lind Skole råder over et spændende skolebibliotek, som i daglig tale kaldes, Rådhuspladsen. Her kan man opleve spændende udstillinger og læringsaktiviteter. Der afholdes ligeledes foredrag, koncerter og andre spændende ting på Rådhuspladsen for skolens elever.