Lind Skole

Billedet på sidehoved

Udlån af skolens lokaler

 

Som forældre har I mulighed for at låne et eller flere af skolens lokaler på skolen i forbindelse med klassearrangementer. Det drejer sig om klasselokalet og Christiansborg. Faglokaler udlånes kun når Lind Skoles personale deltager og her er det pågældende medarbejder, som er ansvarlig for brug af lokalet.

 

Følgende retningslinjer gælder for udlån af skolens lokaler:

 

Kontakt altid skolesekretær Lene Venø på Lind Skole hvis I ønsker at låne et lokale.

 

Dagen før arrangementet udleverer skolens pedel Jesper Andersen nøgler til en kontaktperson for arrangementet. Kontaktpersonen har ansvaret for at lokalerne afleveres i opryddet og rengjort stand, samt at skolen lukkes og slukkes på ordentlig vis, det vil sige at alt lys slukkes og døre/vinduer lukkes. Nøglerne afleveres altid tilbage til skolen dagen efter arrangementet.

 

Ved lån af Christiansborg er der mulighed for at benytte en ovn i fritidshjemmet. Dette sker under forudsætning af, at det kun er voksne der opholder sig i fritidshjemmet. Ingen børn er tilladt i fritidshjemmet under arrangementer. Det er desværre ikke muligt at låne service, skåle mm. af fritidshjemmet. Men I har muligheden for at varme medbragt mad i ovnen. Af hensyn til fritidshjemmets børn og personale er Christiansborg først til rådighed fra kl. 17.00.

 

Såfremt disse retningslinjer ikke overholdes forbeholder skolen sig ret til krav om erstatning ved evt. beskadigelse af inventar og materiel, samt dækning af udgifter til forøget rengøring, oprydning, manglende inventar og alarmudkald mm.